Utveckling som ger effekt

Organisationskonsult Marie Norberg AB arbetar med chefer och ledare inom alla typer av organisationer.

Erfarenheten sträcker sig över myndigheter, regioner och landsting, kommuner, svenska och internationella företag.

De konsulttjänster företaget erbjuder har resultatfokus, respekt, integritet samt engagemang som kännemärken.

Marie Norberg har 30 års djup erfarenhet av individer, grupper och organisationer i förändring och utveckling.