Hem

Utveckling som ger effekt

Organisationskonsult Marie Norberg AB arbetar med alla typer av organisationer. Erfarenheten sträcker sig över svenska och internationella företag av olika storlek, myndigheter, landsting och kommunal verksamhet.

De konsulttjänster som företaget erbjuder har resultatfokus, respekt, integritet samt engagemang som kännemärken.

Marie Norberg har mer än 25 års djup erfarenhet av individer, grupper och organisationer i förändring och utveckling.