Förändringsprocesser

Marie Norberg är rådgivare till nyckelpersoner inför stora förändringar.

Syftet är att hjälpa organisationen att undvika de vanligaste fällorna och finna den fungerande, minst smärtsamma vägen till den önskvärda och/eller nödvändiga förändringen.

Marie arbetar även med att ge stöd under genomförandet.