Chefscoaching

Syftet med coaching är att stödja chefer att utvecklas och att kunna använda sina nya insikter och redskap i sin roll på arbetsplatsen. (Se boken: ”Verktygslåda för chefer”)

Coaching är stödjande, utmanande och berikande!

Tillsammans med den som önskar coaching sätter Marie upp tydliga mål för den önskvärda utvecklingen.

Dessa mål följs upp och värderas efter hand. Hon ger beskrivande feedback, skapar utrymme för reflektion och ger stöd och inspiration till att finna alternativa lösningar på de problemområden som chefen tar upp.

Varje coaching byggs upp efter de unika behov och den speciella situation som chefen i fråga har.

Boken ”Verktygslåda för chefer”.