Ledningsgruppsutveckling

O-konsult arbetar med ledningsgrupper med det uttalade målet att utveckla arbetsformer som är effektiva och ger resultat.

En del i detta är att fokusera på kommunikation, hur analyseras olika frågeställningar, på vilka grunder fattas beslut, hur väl används de olika kompetenser som formar gruppen.

I processen erbjuder Marie Norberg verktyg och tekniker för att hantera gruppens arbetsmetoder på nya, utvecklande sätt.

I den ledningsgruppsutveckling som O-konsult genomför är varje steg lösningsorienterat.