Utbildningar

O-konsult har lång erfarenhet av att ge kortare utbildningar, heldag eller halvdagar med träningsmöjligheter emellan.

Teman är exv. svåra samtal, konflikthantering, meningsfull, motiverande feedback eller respektfull kommunikation på arbetsplatsen.

Metodiken är upplevelsebaserad där deltagarna får träna i mindre grupper. Detta kombineras med teori och konkreta tips.