Teamutveckling

Professionella team behöver ibland externt stöd för att utvecklas. Rollerna kan vara otydliga, teamets uppdrag likaså.

I all teamutveckling arbetar Marie Norberg med att stärka de enskilda medlemmarna i vad de kan bidra mer kraftfullt med. Alla oklarheter lyfts fram och hanteras.

Med det ökade antalet projektgrupper som idag har viktiga uppdrag i organisationerna är det viktigt att alla både kan vara trygga i sin egen roll och träna sin förmåga till olika typer av fruktbara samarbeten.